Langesund-bad-01ek2012Hold av helga 4.-6. oktober til Emmauskonferansen 2013! Årets begivenhet finner sted, som i fjor (Hva er da et menneske?), ved ærverdige og naturskjønne Langesund bad.

Årets tema er: Er det sunt å tro på Gud? – Og hva er sunn tro? 

Gud finnes eller så finnes han ikke. Den empirisk baserte vitenskapen kan ikke gi oss svar på dette, og i mangelen på å vite forholder vi mennesker oss til spørsmålet gjennom å tro – eller å ikke tro. Kanskje tror og tviler man samtidig.

Forskning viser at religion korrelerer positivt med god helse. Bibelen ber den troende om å glede seg i Herren, alltid. Blir man sunn og glad av å tro?
Hva om troen oppleves svakere enn man ønsker, eller om det man tror på fører til frykt og skyldfølelse? Hva gjør det med oss når man opplever at den Gud man tror på virker fraværende?

Emmaus ønsker å ta opp spørsmål rundt troens betydning for mennesker. Moden tro og barnetro. Den enkle og den mangfoldige. Kan tro tilføre eller frarøve noe i livene våre, og er dette egentlig et avgjørende spørsmål? Finnes det rett og gal tro? Og hva er sunn tro?

På årets konferanse vil vi undersøke spørsmålene gjennom psykologiens og Bibelens luper på seminarer, og i forkynnelse. Vår første og mest langveisfarende bidragsyter er selveste David Myers. Den andre fagpersonen er høyskolelektor Hildgunn Schuff som stiller med et bredt spekter perspektiver til gudstro og sunnhet.  Og som forkynner har vi sikret oss ingen ringere enn Kari Holmås. Informasjon om påmelding og andre nyheter vil også deles etter hvert som det er klargjort. Du er hjertelig velkommen!

4 Responses

Comments are closed.