Mens Emmaus psykologiforening har vært i korona-dvale, har vår britiske søster-organisasjon British Association of Christians in Psychology (BACiP) fått i stand en halvdagskonferanse på Zoom den 20. mars (NB: kl. 10-14, norsk tid): Faith in psychoterapy (tro i psykoterapi) (se også facebook-arrangement).

Vi kjenner ikke innleggsholderne fra før, men ut fra deres nettsider er alle aktive klinikere i England og Australia, som har religiøsitet og det eksistensielle som en av flere fag- eller interesseområder. Pris: 30 pund (rundt 360 kroner) for ikke-medlemmer. Vi håper og tro det er verdt tids- og ressursbruken.

Vi benytter samtidig anledningen til å be om tips til hvilke Emmaus-tema du kunne tenke deg et fagseminar om i løpet i tida som kommer? Svar oss på melding på facebook-sidene våre eller per post AT emmaus.org.