Britisk seminar om tro i terapi

Mens Emmaus psykologiforening har vært i korona-dvale, har vår britiske søster-organisasjon British Association of Christians in Psychology (BACiP) fått i stand en halvdagskonferanse på Zoom den 20. mars (NB: kl. 10-14, norsk tid): Faith in psychoterapy (tro i psykoterapi) (se også facebook-arrangement). Vi kjenner ikke innleggsholderne fra før, men ut fra deres nettsider er alle […]

Paradokser ved religiøsitet hos pasienter med schizofreni

Hvordan forholder man seg til religiøs tro hos pasienter med schizofreni? Dette blir tema for semesterets fagseminar 14 oktober i regi av Emmaus psykologiforening. Foredragsholderen er Knut Hestad, som er utdannet klinisk psykolog og professor ved Universitetet i Oslo. Han er nå fagsjef i divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, og har vært leder for Norsk […]

Kom på fagseminar om sjelesorg vs psykologi

Tittel: SJELESORG VS. PSYKOTERAPI Undertittel: Om mål og metoder i sjelesorg og terapi Sjur Isaksen, Universitetslektor ved Menighetsfakultetet og prest, vil i dette fagseminaret gi ulike beskrivelser av forholdet mellom sjelesorg og psykoterapi. Hva er sjelesorgens egenart? Har sjelesorg og terapi sammenfallende mål? Hvilken plass har Gud i samtalen, som tema eller som nærvær? Dette er […]