Emmaus psykologiforening er en undrende organisasjon som utforsker skjæringspunkter mellom psykologi og kristen tro.
Posts tagged "Psykoterapi"
Britisk seminar om tro i terapi

Britisk seminar om tro i terapi

Mens Emmaus psykologiforening har vært i korona-dvale, har vår britiske søster-organisasjon British Association of Christians in Psychology (BACiP) fått i stand en halvdagskonferanse på Zoom den 20. mars (NB: kl. 10-14, norsk tid): Faith in psychoterapy (tro i psykoterapi) (se også facebook-arrangement). Vi kjenner ikke innleggsholderne fra før, men ut fra deres nettsider er alle...
Paradokser ved religiøsitet hos pasienter med schizofreni

Paradokser ved religiøsitet hos pasienter med schizofreni

Hvordan forholder man seg til religiøs tro hos pasienter med schizofreni? Dette blir tema for semesterets fagseminar 14 oktober i regi av Emmaus psykologiforening. Foredragsholderen er Knut Hestad, som er utdannet klinisk psykolog og professor ved Universitetet i Oslo. Han er nå fagsjef i divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, og har vært leder for Norsk...

Kom på fagseminar om sjelesorg vs psykologi

Tittel: SJELESORG VS. PSYKOTERAPI Undertittel: Om mål og metoder i sjelesorg og terapi Sjur Isaksen, Universitetslektor ved Menighetsfakultetet og prest, vil i dette fagseminaret gi ulike beskrivelser av forholdet mellom sjelesorg og psykoterapi. Hva er sjelesorgens egenart? Har sjelesorg og terapi sammenfallende mål? Hvilken plass har Gud i samtalen, som tema eller som nærvær? Dette er...

Stikkord