Årets internasjonale krefter på Emmauskonferansen, Hvorfor tror noen på Gud?,  hentes inn fra Storbritannia. Det amerikanske ekteparet Emily og Michael Burdett skal i løpet av fem innlegg undervise om hvorfor noen tror og andre ikke, hva de som ikke tror på noe faktisk tror på, opprinnelsen til overnaturlige ideer, og hvordan religiøs tro forskes på og hva forskerne har funnet ut. Se årets program for detaljer. Under følger en nærmere presentasjon av Burdettene.
gbr-flaggEmily Reed Burdett er post doc og forsker på St. Andrew Universitet i Skottland. Hun deltar i et prosjekt om komparativ psykologi, som undersøker opprinnelsen og utvikling av sosial læring. Hun tok doktorgraden sin på Oxford. Doktorgraden omhandler opprinnelse, overføring og tverrkulturelle forskjeller i barns tidlige oppfatning av overnaturlige fenomener, deriblant Gud. Hennes forskningsinteresser omfatter opprinnelse og overføring av kulturelle ideer, teorier om sinnet og måter barn lærer på. Hennes arbeid har blitt publisert i Cognitve Science, The Psychologist og Journal of Cognition and Culture.

Michael Burdett er post doc i religion, vitenskap og teknologi på Wycliffe Hall, Oxford. Han tidligere jobbet med romfart og robotlignende teknologi før han ble teolog. Han har grader innenfor ingeniørfaget, fysikk og teologi, og er akademisk anerkjent innen hvert fagområde. Hans akademiske interesse omfatter skjæringspunktet mellom vitenskap og teknologi, og mellom teologi og filosofi.

One Response

Comments are closed.