Det er mye spennende  som står på programmet til årets Emmauskonferanse, og hvem som står bak undervisningen får du et lite innblikk her.

Arne Austad

Arne Austad

Arne Austad er psykiater og godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi med spesiell utdannelse i eksistensiell psykoterapi. Han var ansatt som overlege og

psykoterapiveileder ved Modum Bad Klinikken 1992-2006, senere tilsvarende stilling ved  Psyk.klinikk, Sykehuset Telemark fram til pensjonering i 2014. Deltok som prosjektleder for Vitaprosjektet i 1998-1999 i samarbeid med Leif Gunnar Engedal og Gry Stålsett. Engasjert som terapeut i Vitateamet det siste året.

På konferansen skal han holde seminaret «Vitamodellen ved Modum Bad Klinikken: En behandlingsmetode når tro og eksistensielle temaer er trukket inn i den psykiske lidelsen».

Ingunn Holbæk
Ingunn Holbæk er  psykologspesialist ved Traumepoliklinikken til Modum Bad i Oslo med videreutdanninger

Ingunn Holbæk

og lang erfaring som traumepsykolog. Ingunn har startet Traumepoliklinikken i Oslo, og har erfaring fra gruppebehandling og individuell behandling. I  tillegg til klinisk praksis,  driver hun mye kompetanseheving innenfor traumefeltet i form av undervisning og veiledning. Hun skrev en religionspsykologisk hovedoppgave og har vært interessert i dette fagfeltet helt fra studietiden.
Ingunn skal ha to samlinger på konferansen,  «Tilbakeblikk på dagen – innføring og gjennomføring» og «Øvelse i oppmerksomt nærvær»

 

Henrik Gustavsson

henrikgustavssonHenrik Gustavsson er psykologspeialist ved Modum Bad. Han har videreutdannelse i terapi og er autorisert psykoterapaut i Sverige, samt utdannet veileder. Henrik har jobbet med både gruppe- og individuell behandling. Han har lang erfaring med psykiatrisk poliklinikk, der han møter mennesker med et bredt spektrum av diagnoser. De siste årene har han spesifikt jobbet med spiseforstyrrelser. Henrik er også utdannet teolog med særskilt interesse for skjæringspunktet mellomlivssyn og psykologi/terapi.

På konferansen skal Henrik ha seminarene  «Livssynets plass i terapirommet – om hvordan alle mennesker har et livssyn og hvordan dette påvirker terapien»,  «Kristent livssyn og terapi/psykologi – om et kristent perspektiv på psykologi/terapi» samt  «Teologisk og psykologisk perspektiv på skam».