Fullbooket praksisverksted, men venteliste med håp for flere plasser

Da kan vi annonsere at alle 37 plassene for praksiverkstedet “Trosnærvær og Gudsfravær” er tatt, inklusive bidragsytere.  

Nyheten annonseres med et visst vemod ved at vi vet om at flere enn de som har meldt seg på allerede, kunne tenke seg å være med. Vi er i prosess med å se på løsninger for å få ordnet med flere sengeplasser og matserveringer enn opprinnelig maksimum.

Derfor oppfordrer vi alle som er interesserte til å MELDE SEG PÅ som gjør at man automatisk settes på venteliste. Ved eventuelt avmeldinger, vil det da også åpne seg muligheter. Har du mulighet til å ordne sengeplass på annet vis (og synes det er greit å delta, uten å sove på verksted-stedet), vil det også potensielt sett være lettere å gi et fåtall adgangspass. 

Prisen gikk, som annonsert, opp fra 1. juni, og starter nå på 1750 kroner for studenter for full kost og losji. 

Facebook-arrangementet kan du melde deg på, like og dele her

MERK: I motsetning til tidligere konferanser, er praksishelga forbeholdt målgruppa til Emmaus med psykologistudenter og psykologiarbeidende. Men er du sjelesørger/teolog, lege/psykiater eller annen terapeuter som kjenner deg i målgruppa, må du gjerne ta kontakt (post AT emmaus.org) for å kunne bli med.

This entry was posted in EPV18, Fag, Konferansen, Praksisverksted, Ressurser, Sosialt, Tro and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Fullbooket praksisverksted, men venteliste med håp for flere plasser

  1. Pingback: Danske refleksjoner på praksisverkstedet | Emmaus psykologiforening

  2. Pingback: Flere får plass på praksiverkstedet! | Emmaus psykologiforening

Comments are closed.