Under følger programmet for Emmaus´ praksisverksted 2018:
Trosnærvær & gudsfravær – praksisverksted for tro og eksistens i terapi

Les om verkstedets tema og meld deg på! Reise kollektivt ordnes slik 

Rekkefølge og innhold kan komme til å endres ytterligere, men dette er en god indikasjon på hvordan årets godhelg på Institutt for sjelesorg vil se ut (sist oppdatert 03.09.18). Hovedbidragsyterne er Kari Halstensen, psykolog og PhD-stipendiat, og Øystein & Irene B. Elgen, ektepar og psykiatere. Vi legger opp til diskusjon og samtaler underveis.

 

FREDAG 12. oktober 
17:00 Innkvartering starter
19:00 Middag
20:30 Åpning: Velkommen! 
21:00 Mental innsjekk: Gruppene møtes 
22:00 Sosialt og snacks

LØRDAG 13. oktober 
09:00 Frokost
10:00 I praksis 1: Gudsbegrep og Gudsrepresentasjon – en klinisk tilnærming etter inspirasjon fra Vita-modellen på Modum Bad. v/Kari Halstensen
11:00I praksis 2: Kliniske dilemmaer i møte med egen og pasientens tro. v/Kari Halstensen
12:00 Øvelser i gruppe. Affektbesvissthetsintervju & tro 
13:00 Lunsj
14:00 I praksis 3: Tro i terapi v/Øystein Elgen
– Forskningsmessig bakgrunn og kliniske implikasjoner
– Introduksjon av verktøy
16:00 Gruppearbeid med verktøy
17:00 Fritid
18:00 Middag
20:00 I praksis 4: Livsrefleksjoner
– Jørgen «Jølle» Berget, psykolog & (snart) musikkterapeut
– Øystein og Irene B. Elgen, ektepar & psykiatere  
21:30 Festivitas   

SØNDAG 14. oktober
09:00 Frokost
10:00 I praksis 5: Klima for trospraksis i Danmarkrefleksjoner fra danske psykologer
10:30 I praksis 6: I møte med det uforutsette v/Irene B. Elgen
– Samtale om kilder til mening i krise
11:30 Gruppeoppgave i samtale
12:30 Avslutning: Mental utsjekk & evaluering
13:30 Lunsj

 

Programmet ble opprinnelig publisert i august. Sist oppdatert 08.10.18

2 Responses

Comments are closed.