Spesialisert gladnyhet: Norsk psykologforeningen godkjenner praksisverkstedet 2018: Trosnærvær & Gudsnærvær som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for alle psykologer med spesialisering – som de godkjente fjorårets emmauskonferanse.  

Dette er gode nyheter for alle spesialister, men også et viktig markering av anerkjennelsen av vårt arbeid.

Og kanskje det avgjørende insentivet noen av psykologene på gjerdet trenger for å melde seg på?