Gud i terapirommet
Design: Paul Andreas Aasen

Er religion fortsatt tabu i psykologien? Hvor stammer psykologiens distanse til religion fra? Og hva bør en psykolog egentlig vite om religiøs tro? 

Høstens fagseminar på universitetet i Oslo tangerer essensen av Emmaus psykologiforening. Og gjesteforeleseren, psykologiprofessor Silje Endresen Reme, står bak det akademiske belegget for Emmaus´ eksistensgrunnlag – med en nasjonal undersøkelse av norske psykologstudenters forhold til religion

Endresen Reme jobber som professor i helsepsykologi ved Psykologisk Institutt (PSI), Universitetet i Oslo, og som psykologspesialist ved Avdeling for Smertebehandling, Oslo Universitetssykehus. Hun har jobbet to år som postdoktor ved Harvard University og tre år som Forskningsleder ved Uni Research Helse. Sentrale temaer i forskningen hennes inkluderer arbeidshelse, sykefravær, kronisk smerte og religionspsykologi.

 

Silje Endresen Reme. Foto: Tron Trondal

Fagseminaret finner sted på et seminarrom eller auditorium (sted annonseres snart) ved PSI fra klokken 17 torsdag den 22. november, 2018. Etter gjesteforelesers innlegg vil det bli åpnet for spørsmål og refleksjon. Varighet blir inntil to timer totalt.

Arrangementet er gratis og åpen for alle. Facebook-arrangementet må du gjerne melde deg på, så vi får en oversikt over hvor mange som kommer. 

Fagseminaret overlapper tematisk med årets praksisverksted, Trosnærvær & gudsfravær, som går av stabelen allerede 12.–14. oktober på Institutt for sjelesorg, Modum bad. Er du psykolog (-student) eller nærliggende terapeut med ledig helg, bør du virkelig vurdere dette arrangementet.