Den  16. september kl 1700 (Sted: Auditorium 1) er det fagseminar med tema; “Gudsbilder i terapi. Synspunkter fra klinisk religionspsykologi.”

Seminaret vil gi en innføring i psykologisk teori om dannelsen av “indre gudsbilder”. Stoffet hentes vesentlig fra psykodynamisk teori og tilknytningsteori. Her vil det også drøftes kliniske utfordringer knyttet til arbeid med indre gudsbilder i psykoterapi, herunder mulig samarbeid mellom terapeut og sjelesørger.

Gjester
Kari Halstensen: Klinisk psykolog og forsker. Tilknyttet Vita-behandlingen og Forskningsinstituttet på Modum Bad.

Leif Gunnar Engedal: Dr. philos., professor II i sjelesorg og religionspsykologi ved Menighetsfakultetet i Oslo.Tidligere leder av Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Tilknyttet Modum Bad som pastoral-klinisk veileder.

Facebook-event; https://www.facebook.com/events/839158739530766/

Gudsbilder