Reilgionspsykologisk omvendelse?

7. desember arrangerer Areopagos fagdagen “Jeg møtte Jesus” – Omvendelse i en sekulær tid på Menighetsfakultetet (MF) i Oslo. Her bidrar blant annet den ikke-troende journalisten Charlotte Rørth om sitt møte med Jesus, mens Leif Gunnar Engedel er an av de andre bidragsyterne som ser om religionspsykologien kan kaste lys over disse erfaringene. Prisen er […]

Fagseminar: Gudsbilder i terapi

Den  16. september kl 1700 (Sted: Auditorium 1) er det fagseminar med tema; “Gudsbilder i terapi. Synspunkter fra klinisk religionspsykologi.” Seminaret vil gi en innføring i psykologisk teori om dannelsen av “indre gudsbilder”. Stoffet hentes vesentlig fra psykodynamisk teori og tilknytningsteori. Her vil det også drøftes kliniske utfordringer knyttet til arbeid med indre gudsbilder i psykoterapi, […]

Fisher-Høyrem om fri vilje og grunnlaget for tro

Vi er stolte av å meddele at første faglige del av Emmauskonferansen 2014 vil bli holdt av Linda Fisher-Høyrem, fra Ansgar Teologiske Høgskole.  I 2013 fullførte hun en PhD i filosofi ved Oxford Brookes Universitet i England, med avhandlingen ”Cartesian and Non-Cartesian Approaches in Philosophy of Mind and Psychology”. For øyeblikket bor hun i Kristiansand, […]

Paradokser ved religiøsitet hos pasienter med schizofreni

Hvordan forholder man seg til religiøs tro hos pasienter med schizofreni? Dette blir tema for semesterets fagseminar 14 oktober i regi av Emmaus psykologiforening. Foredragsholderen er Knut Hestad, som er utdannet klinisk psykolog og professor ved Universitetet i Oslo. Han er nå fagsjef i divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, og har vært leder for Norsk […]

David Myers kommer til konferansen!

Endelig slipper vi nyheten som er grunn god nok alene til å komme på Emmauskonferansen 2013: David Myers kommer! Amerikaneren er professor ved Hope College, et kristen universitet i Michigan. Myers ligger på øverste hylle hva potensielle gjester til Emmauskonferansen angår, og en svært spennende bidragsyter for skjæringspunktene mellom kristen tro og psykologi Hans bok «Psychology through […]

Lyd og lysbilder fra fagseminar om religionspsykologi

  Eva Skoe (bildet) stilte opp for Emmaus ved psykologisk institutt 20. november for å gi en innføring i religionspsykologi. Fagseminaret hadde tittelen “Hva har religion med psykologi å gjøre?” Les bakgrunnen og invitasjonen til fagseminaret her Lytt til fagseminaret her: Hva har religion med psykologi å gjøre? (38 MB, varighet 1:19:30) Last ned lysbildene fra presentasjonen i […]

Fagseminar: Hva har religion med psykologi å gjøre?

TEMA: Religionspsykologi Hva er egentlig religionspsykologi? Hvilke teorier og metoder bygger det på? Og kan tro måles, eller Gud for den saks skyld? Tirsdag 20. november gis en kort, men viktig innføring i noen av de viktigste områdene innen religionspsykologien. Sentrale tema vil være religiøs tro og helse; spirituelle og religiøse erfaringer; ulike metoder for […]