De siste månedene har Emmaus psykologiforening gjennomgått noen vesentlige prosesser i jakten på hvem vi er og hvordan vi vil fremstå.

For det første har vi byttet navn. Vi heter nå Emmaus psykologiforening. Grunnen til at vi takker «Emmaus studentforening»-navnet for følget, er at behovet og horisonten for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologifaget strekker seg utover den organiserte psykologiutdanningen. Den ressursen og supplementet vi kan være vil kunne gagne folk både før, under og etter skolesystemet.

For det andre har vi fått nye nettsider. I tråd med navneendringen, ble det behov for et nytt domene. Emmaus.org er kjøpt, og erstatter emmausstudentforening.com som vil være å finne på det åpne markedet fra midtveis i april, 2013. Også e-postadressene slutter på emmaus.org. Hovedadressen er post@emmaus.org, styret nås på styret@emmaus.org, og styremedlemmene har tilsvarende adresser med sine fornavn. Det er fortsatt litt arbeid som gjenstår med layout og innhold i tida som kommer, men slik skal det være i en dynamisk organisasjon.

Et vesentlig og mer gjennomgripende skifte er vår nye visjon: «Å skape møtepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi». Endringen fra det opprinnelige «Å inspirere kristne psykologistudenter til å være etterfølgere av Jesus i studie – og yrkesliv» er ikke enorm, men svært vesentlig. Emmaus er opptatte av kristen tro og de aller fleste medlemmene vil beskrive seg som kristne, men vi er ikke eksklusivt til for kristne psykologistudenter eller arbeidende. Selv om vi arrangerer egen morgenbønn og har forkynnelse på konferansen, er alle våre arrangementer åpne for alle, og vår faglige integritet er helt i tråd med den empiriskvitenskapelige metoden psykologifaget bygger på. Fagseminaret er også ment å være et rent fagforum, uavhengig av livssyn hos innleggsholder eller tilhørere. Ellers presiserer visjonen at vi omfatter studenter OG arbeidende, og at har et spenn av arenaer å operere på.

Et mindre, men ikke uviktig ansiktsløft er vår nye logo. Denne stod klar til høstens konferanse, oktober 2012. Denne benyttes som kjennemerke og som en måte å fronte oss på i trykt/projektert materiell. Det er enkelt og gjenkjennelig, og lite brukt som logo andre steder. Rent visuelt er en nærliggende assosiasjon er en person (med hode og hals) og løftende armer som peker mot hverandre på toppen – som et skjæringspunkt. Utformingen har samtidig tatt utgangspunkt i lille-omega i det greske alfabetet. Dette spiller på hvem Gud er. Dessuten brukes store-omega som tegnet for motstand i strømlæren; Ohm. Emmaus ønsker å utfordre og gi litt motstand når det kommer til psykologi og religion.

Den nye logoen til den fornyede Emmaus psykologiforening
Den nye logoen til den fornyede Emmaus psykologiforening