Emmaus har blitt ny

De siste månedene har Emmaus psykologiforening gjennomgått noen vesentlige prosesser i jakten på hvem vi er og hvordan vi vil fremstå. For det første har vi byttet navn. Vi heter nå Emmaus psykologiforening. Grunnen til at vi takker «Emmaus studentforening»-navnet for følget, er at behovet og horisonten for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologifaget strekker […]