Onsdag 13. april klokken 19:00 starter historiens første fellestreff mellom Lukas, den kristne studentforeningen for ernærings-, odontologi- og medisinstudenter, og oss i Emmaus psykologiforening, opptatt av skjæringspunktene mellom kristen tro og psykologi.

Foto: http://blog.catholicfaithstore.com/
Foto: http://blog.catholicfaithstore.com/

Kvelden er ment som et sosialt møtepunkt for å utveksle erfaringer om det å være kristen student i ulike helsefag. En psykologistudent og en medisinstudent utfordres til å dele fordeler og ulemper fra sitt felt, med åpning for samtale ved bordene i etterkant. Hovedfokuset denne kvelden blir likevel fellesskap og det å bygge relasjoner mellom studenter opptatte av kristen tro, både fremtidige eller ferdige tannleger, ernæringsfysiologer, leger og psykologiarbeidende.

STED: Smia, det lille røde huset ved Gaustad sykehus, vis-à-vis helikopterlandingsplassen på Rikshospitalet.
Er du usikker på veien, kan du kontakt noen av oss på forhånd eller dukke opp på trikkestoppen ved Rikshospitalet 18:55.

NÆRING: Enkel bevertning (detaljer kommer), men spis gjerne middag i forkant.

ÅRSMØTE I EMMAUS: Vi setter også av et lite segment for å gjennomgå formalia rundt regnskap og budsjett, da årsmøte lenge har vært annonsert på denne dag. Er det noe du ønsker å ta opp, er det bare å ta det med.

FACEBOOK: Meld deg på her!