Våre nettsider tar nå noen nødvendige utviklingssteg for å møte behovene til 2023.

Det er mye spennende som skjer i både Oslo og Bergen om dagen. Fremtidige arrangementer er under planlegging. 

Enn så lenge er det bare å ta kontakt med oss på mail eller på Facebook for mer informasjon.