Finnes det grenser for tilgivelse? Bør tilgivelse tas aktivt inn i terapi? Og kan begrepet operasjonaliseres?

paul_leer_salvesen-150x150Dette er noen av spørsmålene som reises når Paul Leer-Salvesen kommer til PSI torsdag 10. mai for å gi en empirisk basert refleksjon

Professor Paul Leer-Salvesen skal reflektere rundt tilgivelse

om tilgivelse. Leer-Salvesen er professor i etikk og teologi ved Universitet i Agder, og er forfatter av over 50 bøker. 60-åringen har forsket mye på tilgivelse, forsoning og skyld, blant annet av voldtatte kvinner, ofre for voldelige foreldre, og drapsdømte.

Instituttets egen professor, Odd Arne Tjersland, mener tilgivelse er et spennende og lite utforsket tema i psykologisk faglitteratur, og av stor interesse for klinisk praksis.

Fagseminaret er gratis, men har du råd til ikke å delta?
Tid:          Torsdag 10. mai kl. 16:00-18:00 
Sted:        Forsamlingssalen, Psykologisk institutt, UiO

One Response

Comments are closed.