Tilgivelsesseminaret ble ingenting å beklage

  Vårens fagseminar om tilgivelse krevde ingen unnskyldning. Professor Paul Leer-Salvesen kom som    bestilt og leverte de faglige varene, om tilgivelse basert på egne studier og sett i både kriminologisk, teologisk og filosofisk lys. Rundt 40 personer valgte å oppleve den empirisk baserte refleksjonen laiv. Her kom det blant annet frem at det er offeret som […]

Fagseminar 10. mai: Kan alt tilgis?

Finnes det grenser for tilgivelse? Bør tilgivelse tas aktivt inn i terapi? Og kan begrepet operasjonaliseres? Dette er noen av spørsmålene som reises når Paul Leer-Salvesen kommer til PSI torsdag 10. mai for å gi en empirisk basert refleksjon Professor Paul Leer-Salvesen skal reflektere rundt tilgivelse om tilgivelse. Leer-Salvesen er professor i etikk og teologi ved Universitet […]