2019 virker å være et år i læringens tegn, både nasjonalt og internasjonalt, på godt og vondt. Om kunnskap er makt (Francis Bacon), fryktens motgift (Ralph Waldo Emerson), korrelat til smerte (Fork. 1.18) eller et forsvar (Nils-Fredrik Nielsen), er den i alle fall viktig. Og kunnskap kan økes på konferanse. Vi anbefaler tre nå i oktober og november. 

Tro på historien. Grafikk: Torunn Hvale Melbø

Praksisverksted for Emmaus: Tro på historien
Vi slår naturlig nok et slag for vårt eget praksisverksted 11.-13. oktober på Modum, som gradvis får flere påmeldte fra rundt om landet. Har du ikke meldt deg på, er dagen i dag en god anledning. 

Fagkonferanse i religionspsykologi: Følelser og meningsdannelse 
21.-22. oktober arrangerer Religionspsykologisk senter (RPS) en fagkonferanse på Biri ved Mjøsbrua, hvis tema tangerer Emmauskonferansen i 2016 med tittel religiøst føleri?  Hit kommer blant andre Jon T. Monsen, Gunn-Ingrid Ulstein, Tatjana Schnell og 

Gry Stålsett. Les mer om konferansen og påmelding på sidene til Sykehuset Innlandet HF

Helsemisjonskonferansen 2019: Se det usynlige
22.-24. november vendes blikkene mot helsemisjon i Trondheim. Konferansen er et tverrfaglig samarbeid mellom Norges Kristelige Legeforening (NKFL), Kristen Forening for Helsepersonell og Sykepleiernes Misjonsring. Hovedtaler er den nordindiske indremedisineren Santhosh Mathew. Et av parallellseminarene lørdag er Saline Training – “Praktisk kurs om tro i møte med pasienter”. Les mer på NKFL sine sider. Påmeldingsfristen er 15. oktober, mens prisene går opp fra 15. september.  

Novemberkonferansen 2019: «Ren og rettferdig – himmelen verdig?»
Om fellesskap, tilgivelse og seksualitet 

Torsdag 28. og fredag 29. november arrangerer Kirkelig Ressurssenter konferanse i Oslo om seksualitet og overgrep i kristne fellesskap, med tilhørende bruk og misbruk av tilgivelse.

Erik Andreassen, Anne Bitsch og Annhild Margrete Tofte og Jan-Olav Henriksen er blant bidragsyterne. Påmelding innen november.