2017 er halvferdig, og Emmaus psykologiforening helklare for å spise i gang høsten. Dette semesteret har vi satt opp tre lunsjer ved psykologisk institutt i Oslo, foreløpig. To før og en etter Emmauskonferansen 2017.

Alle lunsjene blir i Kafé Åse fra kl 11:30 til 12:15.

Den første blir onsdag 30. august (se facebook-arrangement)
Den andre blir tirsdag 3. oktober (endret fra 27. september. Se facebook-arrangement)
Den tredje blir torsdag 23. november (se facebook-arrangement)

Emmaus stiller i alle fall med spisende styremedlem Anne Mari og samarbeidspartner Ole Andreas fra Navigatørene (som eksotisk nok ikke er på Facebook).

Vi gjør det enkelt og hyggelig. Ta med deg lunsjen din dit, for et sosialt samlingspunkt for å bli kjent med nye eller pleie gamle relasjoner, en arbeidsmessig pustepause og et trosfaglig refleksjonsrom. Les mer om Emmaus her.

Velkommen!

Merk også at Emmaus spor starter opp i løpet av kort tid, trolig også i høst annenhver tirsdag kl 20-22.