eva-skoeEva Skoe (bildet) stilte opp for Emmaus ved psykologisk institutt 20. november for å gi en innføring i religionspsykologi. Fagseminaret hadde tittelen “Hva har religion med psykologi å gjøre?”

PS: Emmaus ønsker å gjøre oppmerksomhet på at det er vi som velger tematikk og bestiller talere vi tror er best til alle våre arrangementer, men at bidragsyterne ikke dermed er talerør for foreningen – uavhengig om vi er enige eller ikke. Dette gjelder alle våre arrangementer.