Vår visjon åpner for arbeid på en rekke arenaer. For tiden satser vi på følgende fem områder: konferanse, fagseminar, sosiale møtepunkt, medvandringsfellesskap og bygge nettverk.

Den årlige Emmauskonferansen er organisasjonens hovedarrangement, som gjelder for hele landet.

Emmaus startet ved og styres fra Psykologisk institutt (PSI) i Oslo. Her arrangeres morgenbønn, fagseminarer og sosiale møtepunkt i hovedstaden (se programmet og beskrivelse under). Men vi har også en solid gruppe folk i Bergen med tilsvarende aktiviteter. På nettsidene er vi også i arbeid med å få opp en ressursbase med relevante fagartikler, mediefiler med mer. Våre grupper på Facebook har i dag vi rundt 200 følgere. De fleste er studenter, men er i gang med å etablere knutepunkt også for de som har gått inn arbeidslivet.

SOSIALT
Emmaus inviterer til sosiale sammenkomster flere ganger i semesteret, uten annen hensikt enn å la folk i Emmaus blir kjent med hverandre. Fellesnevnere er givende prat, ok mat, og generelt god stemning. Se programmet eller facebook for neste sosiale arrangement.

FAGSEMINAR
Et par-tre ganger hvert semester inviterer vi en gjest eller to til å holde faglig basert undervisning om skjæringspunkt vi er interessert i. Med fagseminarene ønsker vi å lære mer, utfordres og gjerne skape debatt. Dette er åpent for alle, som alle våre arrangementer, men har en ikke-religiøs profil.

Dette er eksempelvis fagseminerene som ble avholdt i 2012
10.05.12: Kan alt tilgis? Tema: Tilgivelse. Gjest: Paul Leer-Salvesen
24.09.12: Sjelesorg vs psykopatologi. Tema: Sjelesorg. Gjest: Sjur Isaksen
07.11.12: Den nye folkereligiøsiteten. Tema: Norsk spiritualitet. Gjest: Asbjørn Stavenes
21.11.12: Innføring i religionspsykologi. Tema: Religionspsykologi. Gjest: Eva Skoe

SPOR
Emmaus spor er et medvandringsfellesskap der vi møtes vi for å snakke om livet, troen og fag, og hvordan disse henger sammen, over en åpen Bibel. Les mer her.

RESSURSBASE
En samling av ressurser er under oppseiling. Følg med på ressursbasen for oppdateringer.