Når Ansgar Teologiske Høgskole ved Kristiansand nå utvider psykologimiljøet, blir Emmaus psykologiforening spurt først. Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) er en høgskole med et kristent verdigrunnlag, som tilbyr bachelor- og masterstudier innenfor psykologi, teologi, musikk og interkulturelle studier. Av høgskolens rundt 200 studenter, er omkring 70 knyttet til fagområdet psykologi. ATH samarbeider med Emmaus, og har...