Ansgar Teologiske Høyskole
Ansgar Teologiske Høyskole

Når Ansgar Teologiske Høgskole ved Kristiansand nå utvider psykologimiljøet, blir Emmaus psykologiforening spurt først.

Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) er en høgskole med et kristent verdigrunnlag, som tilbyr bachelor- og masterstudier innenfor psykologi, teologi, musikk og interkulturelle studier. Av høgskolens rundt 200 studenter, er omkring 70 knyttet til fagområdet psykologi. ATH samarbeider med Emmaus, og har støttet oss med ressurser og fagfolk de to siste Emmauskonferansene. António Barbosa da Silva bidro i 2012 og Hildegunn Schuff besøkte oss i fjor.

Framover kommer ATH til å ha behov for vikarer som kan undervise i psykologi, og skolen ønsker også å styrke det psykologiske fagmiljøet gjennom nyansettelser. Nyheten deles med emmaus.org allerede før stillingsutlysningen er klar. Interesserte kan ta kontakt med rektor Harald Nygaard (nygaard@ansgarskolen.no) allerede nå.

Religion, psykologi og skjærgård

ATH tilbyr bachelorgrad i kultur- og samfunnspsykologi og årsenhet i psykologi. Sentrale emner utover den grunnleggende generelle psykologien handler bl.a. om religionspsykologi, helse, traumer og tilknytning i tillegg til kultur- og samfunnspsykologi.

Psykologi er relativt nytt som eget studieprogram på skolen, men har hatt forløpere i at fag som sjelesorg og psykologi har vært en del av pastor- og misjonærutdanningen i nærmere hundre år.

De siste årene har høgskolens ansatte markert seg som et av de mest aktive forskningsmiljøene i høgskole-Norge. Høgskolen ligger naturskjønt til nær havet i Kristiansand, og deler campus med Ansgar Bibelskole.