Psykologilærer ved teologisk høyskole?

Når Ansgar Teologiske Høgskole ved Kristiansand nå utvider psykologimiljøet, blir Emmaus psykologiforening spurt først. Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) er en høgskole med et kristent verdigrunnlag, som tilbyr bachelor- og masterstudier innenfor psykologi, teologi, musikk og interkulturelle studier. Av høgskolens rundt 200 studenter, er omkring 70 knyttet til fagområdet psykologi. ATH samarbeider med Emmaus, og har […]