Kom på fagseminar om sjelesorg vs psykologi

Tittel: SJELESORG VS. PSYKOTERAPI Undertittel: Om mål og metoder i sjelesorg og terapi Sjur Isaksen, Universitetslektor ved Menighetsfakultetet og prest, vil i dette fagseminaret gi ulike beskrivelser av forholdet mellom sjelesorg og psykoterapi. Hva er sjelesorgens egenart? Har sjelesorg og terapi sammenfallende mål? Hvilken plass har Gud i samtalen, som tema eller som nærvær? Dette er […]

Emmauskonferansen

Emmauskonfernasen er det årlige hovedarrangementet og høydepunktet for Emmaus psykologiforening. Her samler vi deltakere fra hele landet til en helg full av faglig input, sosialt fellesskap, viktig nettverksbygging, åndelig vekst og berikende rekreasjon. Vi begynte i 2011 med troen som “Troen som ressurs?” på Institutt for sjelesorg på Modum, og fortsatt i 2012 med “Hva er da […]