sjur-isaksenTittel: SJELESORG VS. PSYKOTERAPI
Undertittel: Om mål og metoder i sjelesorg og terapi

Sjur Isaksen, Universitetslektor ved Menighetsfakultetet og prest, vil i dette fagseminaret gi ulike beskrivelser av forholdet mellom sjelesorg og psykoterapi.

Hva er sjelesorgens egenart?
Har sjelesorg og terapi sammenfallende mål?
Hvilken plass har Gud i samtalen, som tema eller som nærvær?

Dette er noen av spørsmålene som vil berøres når Sjur Isaksen kommer til PSI mandag 24. september.

Fagseminaret er det første av tre dette semesteret. De to andre vil dreie seg om det multireligiøse Norge og religionspsykologi.
Seminare er gratis, men har du råd til ikke å delta?

Tid: Mandag 24. september kl. 17:00-19:00
Sted: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt, UiO