EKprogram2016_mobilHer en skisse for programmet for Emmauskonferansen 2016: Religiøst føleri – psykologiske blikk på “kristne følelser”.

Bildet e
r tilpasset formatet til en smarttelefon og kan brukes som bilde i bakgrunn eller på låst skjerm. 

Rekkefølge og innhold kan komme til å endres ytterligere, men dette er en god indikasjon på hvordan årets godhelg på Langesund bad vil se ut. Hovedbidragsyterne er altså Henrik Gustavsson og Erik Andreassen. Og vi legger opp til diskusjon og samtaler underveis i seminarbolkene.

Les om konferansetema her

Meld deg på nå!
Facebook-arrangementet finner du her


FREDAG 14. oktober
17:00  Innkvartering starter
19:00  Middag
20:30 Velkomst
21:00 Introduksjonsseminar: Et kristent perspektiv på følelser m/Henrik Gustavsson
22:00 Sosialt og snacks
22:30 Oppmerksom kveldssamling

LØRDAG 15. oktober
08:30  Oppmerksom morgensamling
09:00  Frokost
10:00  Seminar 2: Kristen tro og vrede og glede m/Henrik Gustavsson
12:00  Lunsj
13:00  Seminar 3: Følelsenes plass i kristenliv og gudsrelasjon m/Henrik Gustavsson
16:00 Fritid
18:00  Middag
20:00 Kveldsrefleksjoner fra Erik Andreassen: «Jeg trodde jeg kunne det der med følelser» – om mitt møte med psykologen, Gud og meg selv
22:00  Festivitas

SØNDAG 16. oktober
08:30  Morgenstund
09:00  Frokost
10:00  Seminar 4: «Føl og følg etter»  om følelsenes plass i disippellivet m/Erik Andreassen
11:30 Pause
12:00  Paneldebatt & avslutning: Religiøst føleri?
ca. 13:30 Pause
14:00  Lunsj

EKprogram2016_mobil

One Response

Comments are closed.