Skjermbilde 2016-10-31 kl. 20.34.51Under Emmauskonferansen 2016 ble behovet for Emmaus psykologiforening fremover tematisert blant psykologistuderende og psykologiarbeidene. Styret ønsker følgelig en kartlegging av hva interessen er for vår organisasjon i studier og arbeidsliv.

Vi spør derfor høflig alle i nettverket og som har befatning med Emmaus psykologiforening om å delta.

Delta i SPØRREUNDERSØKELSEN HER: https://goo.gl/QCeC0I

 

 

Vi har tre generelle formål med kartleggingen

  1. Avdekke behovet for Emmaus generelt, særlig ved studiestedene i Oslo, Bergen og Trondheim.
  2. Informere og forhøre oss om vår nye organisasjonsstruktur
  3. Kartlegge hvilke ressurser vi har i vårt nettverk for å drive arbeidet fremover sentralt og lokalt

TA TESTEN !