Hvordan forholder man seg til religiøs tro hos pasienter med schizofreni? Dette blir tema for semesterets fagseminar 14 oktober i regi av Emmaus psykologiforening.

Hestad-Knut_mediumForedragsholderen er Knut Hestad, som er utdannet klinisk psykolog og professor ved Universitetet i Oslo. Han er nå fagsjef i divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, og har vært leder for Norsk Nevropsykologisk forening. Hestad er involvert i mange forskningsprosjekter, blant annet innenfor religionspsykologi.

Fagseminaret bygger på resultater fra hans egen forskning, der han har vært med på å intervjue 31 pasienter diagnostisert med schizofreni. Ut ifra hvorvidt pasientene anså tro som en støtte eller en byrde valgte de ut 6 pasienter som ble dybdeintervjuet.
Med bakgrunn i dette vil Hestad ta for seg de paradoksene religiøsitet kan innebære for pasienter med en schizofrenidiagnose.

Fagseminaret finner sted på psykologisk institutt UiO, i auditorium 3 kl. 17.00-18.30.

Velkommen skal du være!